ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਇਰਲ

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇ ਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਦ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਂਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ‘ਵਾਪਰ’ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ … ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ‘ਵਾਪਰ’ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀ ਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਦਰ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਪਤ ਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀ ਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦਰ ਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਪਤ ਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਿਸਕੋਮ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤ ਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀ ਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ। ਸੰਕਟ ਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਲ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਖਪਤ ਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਸਕੋਮ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀ ਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦਸੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵੀ ਜਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *