ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖ ਨਾ ਹੱਸੇ ਤਾ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ !

राजनीति समाचार समाज

ਹੈਲੋ ਦੋ ਸ ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਦਿ ਮਾ ਗ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਲੈਣ ਪਰ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਭਾ ਰ ਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱ ਕ ਲਾ ਆਦਮੀ ਜੇ ਟੈਨੀਸ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਕਰੇਗਾ,

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬੰ ਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾ ਪ ਸ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰ ਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸ ਕੂ ਟ ਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਾਈਪ ਖਰੀਦੇ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰਿ ਕ ਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਪ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱ ਪ ਰ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿ ਕ ਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਏ। ਖ਼ਬਰ ਪੜ ਕੇ ਏਨਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡ ਕੇ ਜਰੂਰ ਕੁਜ ਨਾ ਕੁਜ ਨਵੀਂ ਚੀਜ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹਰ ਤਾਜੀ ਤੇ ਸਾਚੀ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਇਕ ਕਰੋ ਜੀ ਤਾ ਕਿ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਏ ਜਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੁਜ ਸਿਖ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾ ਸਾਨੂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਹੀ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦਸੋ ਜੀ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *